Zajímají mě stromy a učím se po nich lézt stromolezeckou technikou. Po konzultaci provedu zdravotní, redukční, bezpečností, výchovný řez a řez ovocných stromů. Neprovádím kácení, ošetření památných stromů, bezpečností vazby, likvidaci a frézování, posouzení stavu stavu stromu. Na tyto činnosti vám doporučím vhodnou firmu.

Vzdělání:

Roční komplexní studium arboristiky, 2020, Arboristická akademie, aktuálně studuju

Arborista – základní stromolezecký kurz, 2018, worksafety.cz

Praktický řez stromů, 2018, worksafety.cz

Ovocnářský kurz, 2018, Centrum Veronica Hostětín